Please choose the language: 简体中文 | ENGLISH
Messages | Contact
 
 
 
Liujinji gum base
  Introduction
  Product introduction
 

Wuxi Liujinji Gumbase Co., Ltd.
Add: 212,15 Jingfa 7th Road,Shuofang, Wuxi New District
Tel: 0510-85309228
Fax: 0510-85250089
E-mail:wxliujinji@163.com
Zip code: 214142

 
Write Message
 
Subject:    *
Message Content    *
Message Person:    *
Sex:  
Company:  
Address:  
ZipCode:    
Phone:  
FAX:  
Mobile:  
Email:    *
   
 
All rights reserved:Wuxi Liujinji Gumbase Co., Ltd.
Add: No. 15-212, Jingfa Road, Shuofang,new district, Wuxi Tel:0510-85309228 Fax:0510-85250089 E-mail:wxliujinji@163.com